Image: 

Tarieven

De eerste afspraak is altijd gratis. Dit kan per telefoon of, bij voorkeur, in een persoonlijjk gesprek en dient op de eerste plaats om  wederzijds kennis te maken en om mij een eerste beeld te vormen van de positie van de cliënt. 

Wordt vervolgens besloten tot een verdere samenwerking, dan wordt in overleg een tarief afgesproken, Dat kan een uurtarief zijn, maar ook een tarief op project basis, of, indien de samenwerking een meer continu karakter krijgt, op basis van gestaffelde tarieven of, afhankelijk van de specifieke opdracht, deels resultaat afhankelijke afspraken.

Mijn kantoor beschikt niet over een derdengeldrekening