Image: 

Rechtsgebieden

De praktijk omvat met name de volgende rechtsgebieden:

Internationale contracten
(joint) R&D,
Intellectuele eigendom
Allianties, Joint Ventures, M&A
Licensing
Aandeelhoudersovereenkomsten
R&D Project cooperation agreements
Contract Manufacturing/ODM
Spin-outs
Internationale distributie en agentuur
IE (commercialisatie) strategie
Mededinging/anti-trust

en het opzetten van  diverse Europese innovatie platforms, zoals KICs, ETP’s, JU’s, cPPP’s en in het kader van de TKI structuur.

Daarnaast zijn er veel onderwerpen waar Luuk van der Laan wel mogelijke verbanden mee signaleert en naar een oplossing werkt, maar waarvoor hij, altijd in overleg met de cliënt, soms een andere adviseur bijschakelt voor de inhoudelijke aanpak.

Luuk van der Laan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd rechtsgebieden geregistreerd:

- Verbintenissenrecht

- Burgerlijkrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten voor elk van deze rechtsgebieden ten minste tien opleidingspunten te behalen.